Bc. Aneta Jonášová

Bakalářská práce

Die unterschiedliche Auffassung des Expressionismus in der Literatur und in der bildenden Kunst

Different concepts of Expressionism in literature and the visual arts
Abstract:
This Bachelor thesis deals with diffrerences of conception of expressionism in literature and in fine art and their comparison. Firhs part of thesis is focused to explanation of term Expressionism, its chracteristic and historical background. Finte artists and expressionistic movements in Germany. Practical part of thesis is focused on comparison of literature and works of art and finding of different …více
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám rozdíly pojetí expresionismu v literatuře a ve výtvarném umění a jejich srovnáním. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmu expresionismus, jeho charakteristiku, historické pozadí, výtvarné umělce a expresionistická hnutí v Německu. Praktická část je zaměřena na srovnání literatury a výtvarných děl a hledání rozdílného a společného pojetí témat expresionismu …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta