Bc. Lenka Linhartová

Master's thesis

Ne/stabilita kohabitací v České republice: sekundární analýza panelových dat a její limity

The (In)stability of Unmarried Cohabitation in the Czech Republic: Secondary Analysis of Panel Data and Methodological Problems
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá stabilitou kohabitací v České republice. Analyzuji sekundární data panelového šetření EU-SILC za roky 2005 až 2010 pro ČR a to pomocí deskriptivní analýzy průřezových tabulek a metodami analýzy přežití. Cílem je odhadnout míru rizika rozpadu kohabitací při kontrole vybraných faktorů, kterými jsou narození prvního společného dítěte, vzdělání muže a typ svazku (zda se jedná …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the cohabitation stability in the Czech Republic. It analyses secondary data from the panel study EU-SILC in the Czech Republic during years 2005 – 2010 using the descriptive analysis of cross-sectional tables and survival analysis methods. The aim of the thesis is to estimate the hazard ratios of cohabitations’ breakups, while controlling the selected factors (first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2013
  • Supervisor: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií