Bc. Lenka Linhartová

Diplomová práce

Ne/stabilita kohabitací v České republice: sekundární analýza panelových dat a její limity

The (In)stability of Unmarried Cohabitation in the Czech Republic: Secondary Analysis of Panel Data and Methodological Problems
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stabilitou kohabitací v České republice. Analyzuji sekundární data panelového šetření EU-SILC za roky 2005 až 2010 pro ČR a to pomocí deskriptivní analýzy průřezových tabulek a metodami analýzy přežití. Cílem je odhadnout míru rizika rozpadu kohabitací při kontrole vybraných faktorů, kterými jsou narození prvního společného dítěte, vzdělání muže a typ svazku (zda se jedná …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the cohabitation stability in the Czech Republic. It analyses secondary data from the panel study EU-SILC in the Czech Republic during years 2005 – 2010 using the descriptive analysis of cross-sectional tables and survival analysis methods. The aim of the thesis is to estimate the hazard ratios of cohabitations’ breakups, while controlling the selected factors (first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií