Bc. Jaroslav Starý

Diplomová práce

Marketingová komunikace politické strany

Marketing Communication of a Political Party
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza politického marketingu. V teoretické části jsou popsány hlavní principy integrované marketingové komunikace, která je definována svými základními nástroji. Tyto nástroje jsou včetně jejich aplikace v práci podrobně popsány. Dalším bodem teoretické části je popis specifik politického marketingu, který je od toho klasického vymezen určitými zákonitostmi, jež jsou …více
Abstract:
The main topic of this thesis is analysis of political marketing. In theoretical part there are main principles of integrated marketing communication described. Marketing communication is defined by its basic instruments. These instruments are deeply described including their main applications. The next point of theoretical part shows political marketing aspects which differ from the classical one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní