Theses 

Pomoc pubescentům- adolescentům se zdravotním postižením v oblasti sexuality a podpora jejich vychovatelům – Bc. Michal Řepa, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Special Education / Special Education

Bc. Michal Řepa, DiS.

Bachelor's thesis

Pomoc pubescentům- adolescentům se zdravotním postižením v oblasti sexuality a podpora jejich vychovatelům

Support Services to Pubescents and Adolescents with Health Disabilities and their Carers in Areas of Sexuality

Anotácia: Bakalářská práce mapuje život adolescentů se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc v případě výskytu problémů sexuální povahy. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola vystihuje jedince s mentálním nebo kombinovaným postižením, popisuje jeho rodinu i osobu pedagoga a charakterizuje vzdělávací systém speciálního školství v České republice. Ve druhé kapitole je popisována sexualita a vývoj jedince nejen s postižením. Třetí kapitola je věnována kvantitativním výzkumu, který analyzuje a porovnává pohledy rodičů a pedagogů na otázky sexuality dospívajících jedinců se zdravotním postižením. Obsahuje cíle, metodologii, analýzy a vyhodnocení výzkumného problému.

Abstract: The thesis describes lives of mentally disabled adolescents who demand help in terms of sexuality. It is divided into three main chapters. The first chapter defines a disabled individual with either mental or multiple handicaps and describes a family and teachers around a disabled person. The educational system in terms of special needs education is also characterized in this chapter. The second chapter deals with the development and sexuality of a disabled, but also not disabled individual is described. The third chapter presents a quantitative research analyzing and comparing parents’ and teachers attitudes towards the questions of sexuality of adolescents suffering from a disability. This chapter covers the aims, methodology, analysis and evaluation of the research problem.

Kľúčové slová: mentální retardace, kombinované vady, puberta, adolescence, sexualita, sexuální problémy, problémové chování, škola, pedagog, rodiče, problém, komunikace, pomoc, podpora, Mental Disability, Multiple Handicaps, Puberty, Sexuality, Sexual problems, Problem Behaviour, School, Teacher, Parents, Communication, Help, Support

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 09:00, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz