Bc. Kateřina Novotná

Bakalářská práce

Metody analýzy historického lidského metagenomu

Methods of ancient human metagenome analysis
Anotace:
Charakterizace historického lidského metagenomu a mikrobiomu má velký význam nejen pro antropobiology zajímající se o historické populace, ale může být v mnohém užitečná i pro lékařské obory. Tyto znalosti nám mohou poskytnout užitečný náhled do vývoje a změn lidského mikrobiomu v čase, pomoci nám při studiu patogenů a v poslední době také odhalit historické souvislosti ohledně výskytu a vzniku antibiotických …více
Abstract:
Characterization of ancient human metagenome and microbiome have a huge impact, not only on antropobiological studies of historical populations but also can be useful to various fields of medical sciences. This knowledge provides us with valuable insight into the evolution and shifts in the human microbiome in time, helps us with studies of the human pathogens and recently, it has a potential to shed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dana Fialová
  • Oponent: Mgr. Radim Skoupý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie