Mgr. Miroslava Follová

Advanced ('rigorózní') thesis

K rozhodovací činnosti soudu I. stupně v rámci řízení podle zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

To decision activityof the Court of the First. Instance in terms of the proccedings according to the law number 120/2001 Sb. about the court distrainars and executory proccedings
Anotácia:
Práce se zabývá rozhodovací činnosti soudu I. stupně v rámci řízení podle zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
Abstract:
To decision activityof the Court of the First. Instance in terms of the proccedings according to the law number 120/2001 Sb. about the court distrainars and executory proccedings
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma