Bc. Petr Havel

Diplomová práce

Problematika životního prostředí v Praze

Environmental issues in Prague
Anotace:
Praha je hlavním městem České republiky, z toho vyplývá i její úloha přirozeného centra politiky, veřejné správy, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky. Stejně jako většina významných středoevropských velkoměst řeší Praha v rámci environmentálního rozvoje problematiku životního prostředí. V práci je popsána nejprve obecná charakteristika Prahy se zaměřením na jednotlivé významné složky …více
Abstract:
Prague is the capital of the Czech Republic, it follows as a natural center of politics, public administration, international relations, education, culture and economy. Like most major Central European cities Prague solve the environmental problems of the development environment. The thesis first describes the general characteristics of Prague focusing on significant individual components of the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní