Martina Březinová

Diplomová práce

Biosorpce chromu (VI) ořešákem královským - Juglans regia

Biosorption of Chromium(VI) by Juglans regia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vhodností využití skořápek plodu ořešáku královského (Juglans regia) jako možného sorbentu pro odstraňování chromu (VI) z vodných roztoků. Vhodnost biosorbentu byla ověřena stanovením jeho sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlosti (kinetiky) zachycování šestimocného chromu. Pro aktivaci vazebných míst struktury buněčné stěny ořešáku královského (Juglans regia) byly vzorky chemicky …více
Abstract:
The thesis deals with the suitability of using wallnut shells (Juglans regia) as possible sorbents for chromium (VI) elimination of water solutions. Suitability of the biosorbent was checked by determination of its adsorption capacity (equilibrium) and speed (biosorption kinetics) of hexavalent chromium binding. The samples were chemically activated by 0,1 mol/l, 1 mol/l, 2 mol/l sodium hydroxide and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Hana Kostelníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava