Lucie JARKULIŠOVÁ

Diplomová práce

Konfrontation der ost- und westdeutschen Realität im Literaturschaffen Christa Wolfs

The confrontation of East German and West German reality in the literary work by Christa Wolf
Abstract:
The diploma work deals with the picture of the East and the West German reality at the turn between the fifties and the sixties of the last century as reflected in the work ?Der geteilte Himmel? by an important East German writer Christa Wolf. The thesis concentrates not only on the life of the author but also on the features of the East German literature of this period. The main part contains the …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá odrazem východoněmecké a západoněmecké reality přelomu 50. a 60. let minulého století na díle významné představitelky východoněmecké literatury Christy Wolf ?Der geteilte Himmel?. Práce se věnuje nejen životu a dílu autorky, ale také charakteristickým rysům východoněmecké literatury 50. a 60. let. Stěžejní částí práce je pak vlastní analýza díla, kde je porovnávána odlišná …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JARKULIŠOVÁ, Lucie. Konfrontation der ost- und westdeutschen Realität im Literaturschaffen Christa Wolfs. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta