Pavel Cina

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vzdělaní Romové. Co hraje roli při rozhodování Romů pro studium na střední nebo vysoké škole?

Anotace:
Absolventská práce se zabývá vzdělanými Romy a jejich důvody studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Práce je členěna do dvou částí. První část je teoretická a druhá část je praktická. Cíl práce se podařilo naplnit pomocí rozhovorů a následným srovnáním s odbornou literaturou. Hlavní důvody jsou: výchova, přátelé a cílevědomost.
Abstract:
The graduate thesis deals with educated Roma and their reasons for studying at secondary, higher vocational and higher education institutions. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and the second part is practical. The aim of the thesis was fulfilled through interviews and subsequent comparison with the specialized literature. The main reasons are: education, friends, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie

Práce na příbuzné téma