Bc. Hana Švecová, DiS.

Bakalářská práce

Moc, vášeň, muži a ženy v románech Obraz Doriana Graye a Miláček

Power, Passion, Male and Female in The Picture of Dorian Gray and Bel-Ami
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést textovou analýzu dvou světově proslulých románů z konce 19. století, Obraz Doriana Graye, který napsal Oscar Wilde, a Miláček, jehož autorem je Guy de Maupassant. Tato analýza je zaměřena na téma moci, vášně, vztahu mužů a žen a vliv, který mají nejen na hlavní hrdiny těchto románů, ale i na jejich okolí. Práce rovněž porovná hlavní hrdiny románů, Doriana Graye …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to conduct a textual analyze two world - famous novels of the late 19th century, The Picture of Dorian Gray written by Oscar Wilde and Bel-Ami written by Guy de Maupassant. The analysis is focused on the themes of power, passion, male and female relations and what impact they have not only on the main protagonists of the novels but also on their close environment. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk