Bc. Simona Hereitová

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost podniku

Business competitiveness
Anotace:
Konkurenceschopnost podniku souvisí zejména s jeho schopností flexibilně se přizpůsobovat změnám tržního prostředí a neustále obměňovat strategii propagace a prodeje produktů nebo služeb tak, aby dosáhly maximalizace impaktu v rámci cílových trhů. Problematika konkurenceschopnosti je rozebrána na teoretické i praktické úrovni. Cílem teoretické části je obsáhnout klíčová témata týkající se konkurenceschopnosti …více
Abstract:
The competitiveness of an economic body is predominately associated with it´s ability to flexibly adapt to changing conditions of market environment and simultaneously and continuously adjust its strategy of promotion and offer of products or service to achieve the maximal impact on the target market. The issue of competitiveness was solved on theoretical and also on practical level. The aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze