Theses 

Konkurenceschopnost podniku – Bc. Simona Hereitová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Hereitová

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost podniku

Business competitiveness

Abstract: Konkurenceschopnost podniku souvisí zejména s jeho schopností flexibilně se přizpůsobovat změnám tržního prostředí a neustále obměňovat strategii propagace a prodeje produktů nebo služeb tak, aby dosáhly maximalizace impaktu v rámci cílových trhů. Problematika konkurenceschopnosti je rozebrána na teoretické i praktické úrovni. Cílem teoretické části je obsáhnout klíčová témata týkající se konkurenceschopnosti a uplatňování podniku na trhu. Praktická část řeší aktuální situaci konkrétního podniku realizujícího svou činnost v oblasti gastronomie a hotelnictví, včetně návrhu možného zlepšení postavení podniku v rámci cílového tržního prostředí.

Abstract: The competitiveness of an economic body is predominately associated with it´s ability to flexibly adapt to changing conditions of market environment and simultaneously and continuously adjust its strategy of promotion and offer of products or service to achieve the maximal impact on the target market. The issue of competitiveness was solved on theoretical and also on practical level. The aim of the theoretical part was to describe the essential fact of the key topics concerning the competitiveness and assertion of the business body on the market. The practical part is focused on an analysis of an actual situation of specific company engaged in the field of gastronomy and hotel business. Moreover, the probable solution to the competitiveness increase of this company on the target market is designed within the practical part.

Keywords: Konkurenceschopnost, konkurenční strategie, konkurenční výhoda, spotřební chování, cílový trh, situační analýza, gastronomie, hotelnictví, Competitiveness, competitive strategy, competitive advantage, consumer behaviour, target market, gastronomy, hotel business

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 20/3/2019 10:37, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz