Radka KUČEROVÁ

Bakalářská práce

Zvláštnosti ošetřovatelské péče o dítě do 6 let s popáleninami

Peculiarities of nursing care for a child under 6 years old with burns
Anotace:
Zvláštnosti ošetřovatelské péče o dítě do 6 let s popáleninami Současný stav Tato bakalářská práce se zabývá zvláštnostmi ošetřovatelské péče o dítě do 6 let s popáleninami. Děti patří do jedné z rizikových skupin ohrožených termickým poraněním. Popáleniny u dětí vznikají nejčastěji v domácím prostředí. Léčba popálenin je dlouhodobá a bolestivá, protože zahrnuje chirurgické výkony, jako je nekrektomie …více
Anotace:
eb dítěte. Jsou si vědomy, že u popálenin je důležité dodržovat aseptický přístup, což znamená používat sterilní a jednorázové pomůcky a ochranný oděv. Při rozhovorech se sestrami bylo obtížné získat informace ohledně potřeb dítěte a jejich uspokojování. Z rozhovorů a pozorování vyplynulo, že se sestry v rámci svých možností snaží uspokojovat potřeby dítěte.
Abstract:
Peculiarities of nursing care for a child under 6 years old with burns Current status This thesis deals with the peculiarities of nursing care for a child under 6 years old with burns. Children belong to one of the groups at risk of thermal injury. Treatment of burns is long and painful, because it involves surgical procedures, such as necrectomy, necrotomy and autotransplantation. After burns treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Alena Polanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Radka. Zvláštnosti ošetřovatelské péče o dítě do 6 let s popáleninami. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rsgg5h rsgg5h/2
10. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.