Bc. Martin Erlebach

Bachelor's thesis

Analýza bezbariérové přístupnosti přechodů pro chodce ve městě Žďár nad Sázavou

Analysis of Barrier-free Accessibility of Pedestrian Crossings in the Town of Zdar nad Sazavou
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení bezbariérových opatření přechodů pro chodce ve městě Žďár nad Sázavou. Hlavní část práce se věnuje návrhu na odstranění bariér na přechodech pro chodce. V práci je navržen harmonogram postupu bezbariérových úprav a finanční vyhodnocení tohoto návrhu postupu.
Abstract:
Bachelor work is focused on the evaluation of barrier-free measures of pedestrian crossings in the town of Žďár nad Sázavou. Body of the Bachelor work is given to the proposal to remove barriers to pedestrian crossings. In the work is suggested the barrier-free process adjustments and financial evaluation of the proposal process.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Erlebach, Martin. Analýza bezbariérové přístupnosti přechodů pro chodce ve městě Žďár nad Sázavou. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera