Bc. Esther Březinová

Diplomová práce

Analýza zákaznické cesty e-shopu s potravinami na českém trhu za použití BPMN 2.0

Online groceries customers journey analysis using BPMN 2.0 on the Czech market
Anotace:
Na základě literární rešerše oborových teorií bude provedena analýza procesů zákaznických cest vybraných e-shopů v notaci BPMN 2.0. Cílem bude komparovat konkurenční výhodu předních českých e-shopů (Rohlík, Košík, Tesco) a vyhodnotit efektivitu nástrojů market share.
Abstract:
Based on a literature search of industry theories, an analysis of customer travel processes of selected e-shops in BPMN 2.0 notation will be performed. The aim will be to compare the competitive advantage of leading Czech e-shops (Rohlík, Košík, Tesco) and evaluate the effectiveness of market share tools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Roman Mentlík
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní