Bc. Renata Rýglová

Bachelor's thesis

Komparace kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění

Comparsion of the Capital Life Insurance and the Unit Linked Life Insurance
Abstract:
Bakalářská práce se hlavně zabývá porovnáním kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění. Cílem práce je porovnání nejen v obecné rovině, ale i v konkrétní z pohledu klienta. Bude provedeno porovnání nejen v obecné rovině, tj. obecné porovnání kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění, ale i porovnání na konkrétních produktech kapitálového životního …more
Abstract:
This bachelor thesis primarily deals with the comparison between capital life and unit-linked life insurance. This study aims to compare them not only from the general point of view but also from a client’s perspective. The comparison will not only be general, i. e. general comparison of capital life insurance and investment life insurance but also a comparison of a specific product of capital life …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Dr. Ivan Jandejsek
  • Reader: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Insurance industry