Bc. Klára Bařicová

Diplomová práce

Srovnání metod pro hodnocení výživového stavu

Comparison of method for nutritional status evaluation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných parametrů tělesného složení u pacientek gynekologického centra Gynfit s.r.o., MUDr. Kateřina Svojanovská, Jiráskova 9, Brno. Počet měřených pacientek bylo 100 ve věkové kategorii 20 - 30 let. Výzkum byl prováděn na základě antropometrické metody měření kožních řas a následného stanovení procentuálního zastoupení tělesného tuku pomocí regresní rovnice …více
Abstract:
This dissertation evaluates selected body composition parameters of female patients at the gynaecological clinic Gynfit s.r.o. MUDR. Katerina Svojanovska, Jiraskova 9, Brno. The sample used was 100 women between 20 and 30 years old. The research was carried out based on the anthropometric method of measuring the skinfold thicknesses. Consequently the body fat percentage was assessed through the regression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta