Bc. Lada Běhounková

Master's thesis

Projekt financování vybrané neziskové organizace pro rok 2015 s výhledem na rok 2016

The Project of Funding Selected Non-profit Organization for the Year 2015 with an Outlook for the Year 2016
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku financování vybrané neziskové organizace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je zpracována odborná literatura týkající se financování neziskových organizací. V úvodu praktické části je charakterizována vybraná organizace. Na tuto část navazuje analýza současného stavu financování zvoleného subjektu. Dle zjištěné skutečnosti …more
Abstract:
The thesis focuses on the issue of financing of non-profit organizations. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part deals with the professional literature affecting the financing of non-profit organizations. In the introduction to the practical part describes the chosen non-profit organization in this part is followed by analysis of the current state funding of selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2015
Accessible from:: 24. 8. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Běhounková, Lada. Projekt financování vybrané neziskové organizace pro rok 2015 s výhledem na rok 2016. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.8.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe