Antonín BRHEL

Diplomová práce

Stanovení míry zatížení organismu prostřednictvím monitorování srdeční frekvence v hokejbale v zápasech extraligy mužů

Determination of the load of the organism by monitoring the heart rate in hockeyball in matches of men's extraleague
Anotace:
Hokejbal je mladý progresivně se rozvíjející sport, kterému chybí výzkumná šetření odhalující zatížení, které podstupují hráči v soutěžních zápasech. Pokud je nám známo, je naše práce v tomto směru první. V teoretické části objasňuje základy fyziologie sportu, funkce srdce, zátěžové diagnostiky a sportovních her v návaznosti na téma diplomové práce. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 10 hráčů …více
Abstract:
Hockeyball is a young progressively developing sport that is missing any research into the burden that players face in the competitive matches. As far as we know this thesis is the fist in this area. The theoretical part explains the basics of the physiology of sport itself, heart funkction, stress diagnostics, and sports games in realtion on the topic of the thesis. There were 10 players total from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRHEL, Antonín. Stanovení míry zatížení organismu prostřednictvím monitorování srdeční frekvence v hokejbale v zápasech extraligy mužů. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví