Bc. Petra Wögebauerová

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů na doléčovacích lůžkách po cévní mozkové příhodě: kombinace fyzioterapie a ergoterapie u pacientů do 75 let

The Rehabilitation of Post-Stroke Patients: Combination of Physiotherapy and Occupational Therapy in Patients Under the Age of 75
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice horní končetiny u hemiparetických pacientů po prodělané CMP. Cílem této práce bylo zhodnocení efektu následné rehabilitace v kombinaci fyzioterapie a ergoterapie u pacientů po CMP do 75 let věku. Zaměřili jsme se na kombinaci fyzioterapie (jako možný proximální přístup), která využívá metodik založených na neurofyziologickém podkladě používajících běžně při rehabilitaci …více
Abstract:
This thesis is dedicated to the problem of upper extremity in rehabilitation hemipraretic stroke patients. The aim of this study was to evaluate the effect of rehabilitation in combination with physiotherapy and occupational therapy in stroke patients within 75 years of age. The thesis is focused on physiotherapy (as a possible proximal approach) using procedures based on the neurophysiological basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta