Mgr. Tomáš Formánek

Bachelor's thesis

Agroturistika ve středních Čechách

Agrotourism in the central Bohemia
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá agroturistikou v České republice a v zahraničních zemích. V teoretické části je zmíněna agroturistika obecně, společnosti, které se agroturistikou zabývají a agroturistika v jiných zemích. V praktické části jsou popsané jednotlivé farmy ve Středočeském kraji. A na základě získaných informací z celé bakalářské práce jsem vybudoval farmu, která by měla být velkým přínosem …more
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with agrotourism in the Czech Republic and foreign countries. In the theoretical part, there is mentioned agrotourism generally, the companies that are concerning with agrotourism and agrotourism in the different countries. In the practical part, there are described individual farms in the Central Bohemia region. On the basis of discovered information from the whole …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Mach

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií