Bc. Soňa Volková

Diplomová práce

Dotační politika Státního zemědělského intervenčního fondu se zaměřením na programové období 2014 - 2020

Subsidy Policy of the State Agricultural Intervention Fund with a Focus on the 2014 - 2020 Programming Period
Anotace:
Diplomová práce se zabývá deskripcí dotační politiky České republiky se zaměřením na oblast zemědělské výroby, zemědělství a poskytování dotací v této oblasti.
Abstract:
The thesis deals with the Description of the grant policy of The Czech Republic with a Focus Agricultural Production, Agriculture and Provision of Subsidies in this area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ft08l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislav Bittner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika