Ondřej Hladík

Bachelor's thesis

Teorie Phillipsovy křivky a její využití ve vybraných zemích EU

Theory of the Phillip`s curve and its application in selected EU countries
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá praktickým využitím Phillipsovy křivky. V teoretické části práce se zaměřím na popis a vývoj tohoto ekonomického modelu. Empirická část bude zkoumat vztah míry inflace a míry nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU a v ČR v letech 1998 - 2009. Výsledky porovnám a pokusím se odpovědět na otázku, zda je možné využít Samuelsonovu a Solowovu verzi Phillipsovy křivky v současných …more
Abstract:
This bachelor project deal with practical usage of Phillip`s curve. In theoretical part of my project I will focus on description and development of this economic model. Empirical part will investigate relation between inflation rate and rate of unemployment in choice EU countries and in the Czech Republic during years 1998 -- 2009. I will compare results and try to answer on the question, if it is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: Michal Mirvald
  • Reader: Zdeněk Chytil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23035