Theses 

Využití metod Competitive Intelligence u prodejců vstupenek na akce v České republice; Application of Competitive Intelligence methods by ticket selling companies in the Czech republic – Petr Zátorský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu

Petr Zátorský

Diplomová práce

Využití metod Competitive Intelligence u prodejců vstupenek na akce v České republice; Application of Competitive Intelligence methods by ticket selling companies in the Czech republic

Anotace: Hlavním cílem této práce je využití metod Competitive Intelligence k získání klíčových informací a znalostí, které pomohou k dobrým strategickým rozhodnutím nově vzniklé firmy na trhu se vstupenkami na akce. Na první teoretickou část, která se do hloubky zabývá pojmem Competitive Intelligence, navazuje popis využití metod strategického managementu. Těžiště praktické části této práce spočívá v nalezení a analýze konkurence, v SLEPTE analýze a Porterově analýze pěti sil. Na závěr práce je uveden shrnující přehled získaných doporučení, která by měla vést ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Abstract: The main objective of this work is a usage of Competitive Intelligence methods by newly established company in the market of event tickets. After first theoretical part, which deals in depth with a concept of Competitive Intelligence, follows a description of the usage of strategic management and Competitive Intelligence methods. The focus of this part is on Competitor Analysis, SLEPTE Analysis and Porter Five Forces Analysis. At the conclusion of the work, there is given a summary list of recommendations, which should lead to increased competitiveness.

Klíčová slova: Competitive Intelligence, strategický management, analýza konkurence, konkurenční výhoda, SLEPTE analýza, Porterova analýza pěti sil, strategic management, competitor analysis, competitive advantage, SLEPTE analysis, Porter five forces analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:37, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz