Theses 

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace? – Bc. Jan Greš

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Greš

Master's thesis

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in Lifestyle - the Emergence of Hedonistic Generation?

Abstract: Práce se zabývá vývojem a proměnami soudobých forem životních stylů pozdně moderní společnosti se zaměřením na dnes velmi populární hédonismus, který je zde podrobně rozebrán. Cílem práce je sestavit věrný profil hédonika.

Abstract: The thesis deals with the evolution and changes of contemporary forms of lifestyles of post-modern society, focusing on the now very popular hedonism, which is analyzed in detail. The aim is to build a true profile of hedonic.

Keywords: životní styly, postmoderní společnost, hédonismus, hédonik, požitkářská generace, požitkářství, lifestyles, postmodern society, hedonism, hedonic, Epicurean generation, Epicureanism

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 17:28, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz