Michaela Mariánková

Bachelor's thesis

Zvýšení povědomí o značce u nové cílové skupiny prostřednictvím digitální komunikace

Increase of Brand Awareness for a New Target Group through Digital Communication
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o konceptu a tvorbě kampaní prostřednictvím digitálních médií, jako jsou sociální sítě či reklamní systémy Google Ads a Sklik a jejich dopadu na dříve neoslovenou cílovou skupinu. Práce se pokouší charakterizovat zmíněné kanály a poukázat na jejich praktické využití včetně dopadů zvolené komunikace na zmíněnou cílovou skupinu. Tohoto bude docíleno pomocí zpracovaných systémových …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the concept and creation of campaigns through digital media, such as social networks or Google Ads and Sklik advertising systems and their impact on a previously unaddressed target group. The thesis attempts to characterize mentioned channels and point out their practical use, including the impacts of the chosen type of communication on target group. This will be achieved …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Stránský, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mariánková, Michaela. Zvýšení povědomí o značce u nové cílové skupiny prostřednictvím digitální komunikace. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications