Bc. Jakub Gavorník

Diplomová práce

Implementace a řízení životního cyklu autorizačních rolí v prostředí BPM orientovaných informačních systémů

Implementation and life cycle management of authorization roles in BPM oriented information systems
Abstract:
The goal of this thesis is to describe implementation of the process oriented information systems, from authorizations' point of view. Modeling notations BPMN and UML are used to describe processes. There are multiple ways how to approach access control. The most common way is based on roles. This model is used also in the SAP system, that's why there is detailed technical description of this system …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je popísať implementáciu procesne založených informačných systémov postavených na systéme SAP z pohľadu autorizácií. Na popis procesov sú využívané modelovacie notácie BPMN a UML. K riadeniu prístupu sa dá pristupovať rôzne. Najčastejšie je využívaný model založený na rolách. Tento model je využívaný aj v systéme SAP, preto je v tejto práci popísaná detailne technická stránka tohto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Ing. Peter Pecho

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky