Bc. Lucie Drncová

Bakalářská práce

Využití typologie osobnosti pro segmentaci trhu a marketingový výzkum

The use of personality typology for market segmentation and marketing research
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na tržní segmentaci, zdůrazňuje důležitost a využití typologie osobnosti v marketingovém výzkumu. Teoretická část popisuje nejčastěji používaná segmentační kritéria. Shrnuje některé typologie osobnosti významných psychologů, které jsou důležité pro pochopení spotřebního chování. Práce dále uvádí typologie životního stylu a jejich význam v utváření cílových skupin. V praktické …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on market segmentation, emphasizes the importance and use of personality typology in marketing research. The theoretical part describes the most commonly used segmentation criteria. Bachelor thesis describes some important personality typology of psychologists, which are important for understanding consumer behaviour. Thesis also states typology of lifestyle and their importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní