Bc. Beáta Hrušková

Diplomová práce

Proces tvorba krátkodobých finančných plánov

Process creating short term financial plans
Abstract:
Diploma work is related to definition of main meanings, as duties, goals and methods of creation financial plans. Then is related to analyse of financial indicators than creation of financial plan. Fiction of financial management and take in decisions, which going to positive results, it is absolutly perfect of knowing financial situation. Knowledge about financial health of company has to be shown …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá definíciou hlavných pojmov, ako sú úlohy, ciele a metódy zostavovania finančných plánov. Ďalej sa zaoberá analýzou finančných ukazovateľov ako aj tvorbou finančného plánu. Predpokladom finančného riadenia a prijímania rozhodnutí, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom, je dokonalé poznanie finančnej situácie. Vedomosti o finančnom zdraví podniku však musia byť podložené poznaním …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance