Bc. Nikola Ludačková

Bakalářská práce

Malé sakrální stavby v okolí Prachatic

Small sacral buildings
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zaměřila na historii, význam a celkové konstrukční řešení malých sakrálních staveb. Teoretickou část věnuji všeobecným informacím, které se týkají těchto malých památek v regionu jižních Čech. Jednotlivé typy kapliček, božích muk, křížků a zvoniček dále rozděluji podle druhu materiálu a místa výskytu. V aplikační části jsem se zaměřila na stavby v blízkém okolí Prachatic …více
Abstract:
In my bachelor´s thesis I focused on history, meaning and design solutions of small sacral sturctures. Theoretical part is focused on general information about these buildings in the South Bohemia region. I also separate all different types of chapels, carvaries, crosses and belfries by the type of material that was used and by the habitats. In application part I focused on stuctures in county of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. František Šíma, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milena Štanclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bakalářský studijní program / obor:
Stavitelství / Konstrukce staveb

Práce na příbuzné téma

Všechny práce