Mgr. Yuliia Marynychenko

Master's thesis

Eutanazie - vybrané otázky

Euthanasia - selected issues
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je přezkoumání existující právní úpravy eutanázie v evropských zemích, které její legalizaci umožnily a nahlédnutí do problematiky eutanázie v České republice s ohledem na to, zda je její legalizace pro naši zemi vhodná. Zamýšlím se nad názory pro i proti eutanázii. Rozeberu právní regulaci eutanázie ve vybraných evropských zemí. Zanalyzuji dnešní právní úpravu eutanázie …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to review the existing legislation of euthanasia in European countries, which allowed its legalization and to look at the issue of euthanasia in the Czech Republic, whether it is necessary legalization for our country. I reflect on the views for and against euthanasia. Analysis of legal regulation of euthanasia in selected European countries. I analyze the current legal regulation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedúci: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta