Nikola BOŽEKOVÁ

Bachelor's thesis

Kvalitativní analýza vybraných psychologických souvislostí vzdělávacích her

Qualitative analysis of selected psychological context of educational games
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na problematiku tendence k leadershipu u lektorů edukačních her typu edu-larp (educational live action role-playing) a současně na druhy motivace lektorů. Na základě kvalitativní analýzy rozhovorů s lektory edu-larpů byly rozebrány dvě oblasti motivace (motivace lektorů pro edu-larpy a motivace lektorů pro práci s dětmi). Výzkumný soubor tvořilo jedenáct lektorů edu-larpů ze …more
Abstract:
This work focuses on the issue of the leadership tendencies in teachers of educational games such as edu-larp (educational live action role-playing) and at the same time on the types of motivation of teachers. Based on a qualitative analysis of interviews with edu-larps, the areas of motivation (motivation of teachers for edu-larps and motivation of teachers for working with children) were analyzed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOŽEKOVÁ, Nikola. Kvalitativní analýza vybraných psychologických souvislostí vzdělávacích her. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic