Bc. Markéta Kristlová, DiS.

Diplomová práce

Kvalitativní analýza životních příběhů osob aktuálně užívajících nelegální návykové látky

Qualitative analysis of life stories of persons who continually abuse addictive illegal substances
Anotace:
Diplomová práce se snaží o zachycení subjektivní zkušenosti a pohledu na život tak, jak jej vidí sami uživatelé. Pomocí konkrétních případů poskytuje hlubší porozumění a proniknutí do dané problematiky. Teoretická část práce je zaměřena na bio-psycho-sociální model vzniku závislosti. Pozornost je věnována faktorům, které jsou závislostním chováním nejvíce ovlivněny. Praktická část práce navazuje kvalitativním …více
Abstract:
Diploma thesis tries to capture the subjective experience and perspective on life as the users view it. Using specific cases provides a deeper insight and understanding of the issue. The theoretical part is focused on the bio-psycho-social model of addiction. Attention is paid to the factors that are most affected by addictive behavior. The practical part continues with qualitative interviews of respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta