Bc. Denisa Hochelová, DiS.

Master's thesis

Manažérske kompetencie v budúcnosti

Managerial competencies in the future
Abstract:
Annotation Bc. Denisa Hochelová DiS. Managerial competencies in the future. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis advisor doc. Ing. Petr Cech, Ph.D. Praha 2016. The thesis deals with the analysis of management competencies in tourism businesses in Vienna. In the present there is high pressure on companies and their success depends largely on human capital. By managers it …viac
Abstract:
Anotácia Bc. Denisa Hochelová DiS. Manažérske kompetencie v budúcnosti. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s r. o. Vedúci diplomovej práce doc. Ing. Petr Cech, Ph.D. Praha 2016. Diplomová práca sa zaoberá analýzou manažérskych kompetencií na území Viedne v podnikoch cestovného ruchu. Na podniky je v súčasnej dobre vyvíjaný veľký tlak a ich úspech závisí vo veľkej miere od ľudského kapitálu. Ten u manažérov …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Destination Management in the Tourism Industry

Práce na příbuzné téma