Bc. Aleš KUBÁČEK

Diplomová práce

Regulace teploty zásobníku vosku vstřikovacího lisu pro voskové modely

Automatic control of temperature of inject press wax accumulator
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem řízení a regulace teploty kondicionéru vosku. Ten bude používán ve slévárnách přesných odlitků, které využívají metodu vytavitelného modelu. Stroj i regulace teploty jsou řízeny programovatelným logickým automatem (PLC) Telemecanique Twido. PLC komunikuje prostřednictvím sériového rozhraní RS 485 s počítačem, kde je celý proces vizualizován pomocí aplikace v Control …více
Abstract:
This diploma work deals with a control of a temperature of a wax conditioner. The machine will be used in accurate cast foundries which use a wax models system. The machine and the temperature are controlled by a Programmable Logic controller (PLC) Telemacanique Twido. Communication between PLC and PC is realised by a serial bus RS 485. The process is vizualizated by an application designed in Control …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006
Identifikátor: 3397

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁČEK, Aleš. Regulace teploty zásobníku vosku vstřikovacího lisu pro voskové modely. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 05. 2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika