Bc. Ľubica MIERESOVÁ

Bakalářská práce

Marketing sportu

Sports marketing
Anotace:
Bakalárska práca si kladie za cieľ preskúmať a analyzovať marketingovú komunikáciu športového klubu na úrovni komunikácie so sponzorom, zákazníkom a verejnosťou. V teoretickej časti sú rozpracované literárne zdroje definujúce športový marketing, marketingový mix v športe, marketingovú komunikáciu v športe, športovú reklamu, sponzoring a merchandising. Praktická časť analyzuje tieto pojmy v konkrétnom …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine and analyse marketing communication of sport club and his communication with sponsors, customers, and public. In the theoretic part the literature sources describe sports marketing, marketing mix in sport, marketing communication, advertising in sport, sponsoring and merchandising. Practical part analyse these terms in the sport hockey club in Zilina. Base …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Zveřejnit od: 11. 5. 2009
Identifikátor: 10522

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Podlešák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIERESOVÁ, Ľubica. Marketing sportu. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace