Ing. Petra Svobodová

Bakalářská práce

Typologie osobnosti zákazníka

Typology of customer's personality
Anotace:
Ve své bakalářské práci s názvem „Typologie osobnosti spotřebitele“ se v teoretické části zabývám tím, jaké máme typy zákazníků, pokouším se je charakterizovat a zjistit, jaké faktory ovlivňují právě jednotlivé typy osobností k tomu, aby nakoupili v tom či onom obchodním domě. Téma mé bakalářské práce je z oblasti marketingu a psychologie. Například pojmy jako osobnost, typy osobností, pojem spotřebitel …více
Abstract:
In theoretical part of my bachelor work entitled „ Typology of customer's personality" I am dealing with a problem of what kind of customer‘s typologies we have, I am trying to characterize them and to find out which factors influence the individual types of personalities to buy in one or another shopping mall. Topic of my bachelor work is from the areas of marketing and psychology. For example notions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní