Bc. Michaela Maštalířová

Diplomová práce

Role recyklace v tvorbě

The role of recycling in creation
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Role recyklace v tvorbě“ je snahou o přiblížení tohoto tématu. Práce se zabývá používáním recyklovatelných materiálů v dílech vybraných autorů v určitých uměleckých směrech. Toto spojení umění a recyklace je pojato jako vzor pro praktické zkoumání tvůrčích možností vybraných odpadových materiálů a jejich uplatnitelnosti ve výtvarné výchově.
Abstract:
This master's thesis entitled "The role of recycling in creation" is an attempt to approach this topic. The thesis deals with use of recycled material in works of selected authors in particular art movements. This connection of art and recycling is conceived as an example of a practical research into creative potential of selected waste materials and their applicability in art education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Nedomová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy