Filip Němeček

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost hotelových restaurací

The competitiveness of the hotel restaurants
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konkurenceschopností hotelové restaurace V Šárce, která je součástí hotelu Villa Milada a situována v Šáreckém údolí v Praze. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na čtyři části. První část vysvětluje základní pojmy z oblasti pohostinství. Druhá část se věnuje problematice konkurenceschopnosti. Třetí část popisuje podstatu …více
Abstract:
This thesis deals with the competitiveness of the hotel's restaurant V Šárce, which is part of the hotel Villa Milada, situated in a Šárka valley in Prague. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into four parts. The first section explains the basic concepts of hospitality. The second part deals with the issue of competitiveness. The third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Věra Vyhnisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví