Bc. Iva Mudrová

Diplomová práce

Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi v Ústeckém kraji

Field social work for families with children in the Ústí region
Anotace:
Název práce: Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi v Ústeckém kraji Autor diplomové práce: Bc. Iva Mudrová Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD. Počet slov: 26 872 Téma mé diplomové práce se věnuje terénní sociální práci s rodinou s dětmi v Ústeckém kraji a je zaměřena na spolupráci sociálních pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany dítěte se sociálními službami, konkrétně …více
Abstract:
Title : Field social work for families with children in the Ústí region Theses author: Bc. Iva Mudrová Theses supervisor: Doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD. Word count: 26 872 The topic of my thesis is devoted to field social work with families with children in the Ústí region and focuses on the cooperation between the social workers of the social - legal protection of children to social services , particularly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií