Lenka TYROVÁ

Bakalářská práce

Vývoj školské správy v českých zemích

Development of educational administration in the Czech Lands
Anotace:
Bakalářskou práci jsem zaměřila na nastínění nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí školské správy v českých zemích, a to od 9. století, které je spojeno s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Postupem času jsem se přenesla feudalismem, kapitalismem a socialismem až do roku 1989, roku, ve kterém proběhla "sametová revoluce". Vývoj školské správy na našem území je zajímavý od samého počátku …více
Abstract:
My Bachelor thesis deals with the most important and the most interesting events in the development of educational administration in the Czech lands from the 9th century. This historical period is connected with Cyril and Methodius and their arrival to Great Moravia. My Bachelor thesis follows by feudalism, capitalism and socialism until the year 1989. This year is connected with the Velvet Revolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TYROVÁ, Lenka. Vývoj školské správy v českých zemích. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/