Bc. Romana Sváčková

Bachelor's thesis

Vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení

Education in the field of social and administrative activities with focus on students with specific learning disabilities
Anotácia:
Bakalářská práce analyzuje problematiku vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení. První kapitola je věnována teoretickým poznatkům o specifických poruchách učení, charakteristice období dospívání a dospělosti jedince se specifickými poruchami učení. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení problémů při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení …viac
Abstract:
The thesis analyzes the matter of education in the field of social and administrative activities with focus on students with specific learning disabilities. The first chapter is devoted to theoretical knowledge of specific learning disabilites, charecteristics of adolescence and adulthood of an individual with specific learning disabilites. The second chapter focuses on definition of problems in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedúci: PhDr. Alena Šafrová
  • Oponent: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta