Ing. Eliška Sýkorová

Bakalářská práce

Vývoj etiky v Atlanto-americké civilizaci od Sokrata do A. K. Sena

The Development of Ethics in the Atlantic-American Civilization, from Socrates to A. K. Sen
Anotace:
Téma bakalářské práce se zaměřuje na vývoj etických teorií v období od antiky po současnost. V úvodu autorka stručně popisuje a vysvětluje důležité termíny pro etiku, jako je rozdíl mezi etikou a morálkou nebo vysvětluje pojmy jako mravní zákon apod. Teoretická část je především zaměřena na etické teorie nejznámějších myslitelů v průběhu dějin. Práce postihuje jejich přínos pro teorii morálky. Praktická …více
Abstract:
Topic of the bachelor thesis focuses on the development of ethical theories in the period from antiquity to the present. In the introduction, the author briefly describes and explains important terms of ethics, as is the difference between ethics and morals, or explains concepts such as moral law, etc. The theoretical part is mainly focused on ethical theories of the most famous thinkers in history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace