Bc. Ondřej Chalupník

Diplomová práce

Organizace kulturního života v období rané normalizace s případovou studií Blanska 70. let

The cultural-life organizations in the early normalization period with a case study of the town of Blansko of the 70s
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na kulturu v době rané normalizace, především na kulturní organizace ve městě Blansku a plány pro rozvoj kultury a umělecké činnosti v okrese Blansko v 70. letech. Cílem práce je případová studie se zaměřením na kulturní život 70. let v Blansku a vliv socialismu a sovětské tvorby do kulturního programu blanenských organizací.
Abstract:
This diploma thesis focuses on culture in early normalization, especially on cultural organizations in the town of Blansko and plans for the development of culture and artistic activities in the Blansko District in the 1970s. The aim of the thesis is a case study focusing on the cultural life of the 70s in the town Blansko and the influence of socialism and Soviet artworks on the cultural program of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta