Roman LUDVÍK

Bachelor's thesis

Tvorba vzdělávací aplikace s historickou tematikou s prvky gamifikace

Creation of an educational application with a historical theme with elements of gamification
Abstract:
Tato práce popisuje gamifikaci, tedy využití herních principů k zatraktivnění různých činností. Práce také obsahuje příklady aplikací využívajících gamifikaci ve výuce a popisuje tvorbu vlastní vzdělávací aplikace zaměřené na opakování látky Velké francouzské revoluce. V práci jsou popsány jednotlivé fáze její tvorby, a jaké gamifikační principy aplikace využívá. Zpětná vazba ohledně hry byla získána …more
Abstract:
This thesis describes gamification, that is use of gaming principles to make various activities more appealing. Thesis also includes examples of applications using gamification in education and describes creation of own educational application with focus of revising French revolutiuon. Part of thesis is description of particular phases and which gamification principles application uses. Feedback was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Miroslav Zíka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUDVÍK, Roman. Tvorba vzdělávací aplikace s historickou tematikou s prvky gamifikace. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/