Bc. Jana Lukeš, DiS.

Bachelor's thesis

Dluhy-cesta do sexbyznysu?

Debts- the Gateway into the Sex Industry?
Abstract:
Bakalářská práce se snaží popsat motivační faktory v životech žen, které se rozhodly pro práci v sexbyznysu v období střední a pozdní dospělosti. Teoretická část mapuje jednotlivé jevy související s touto problematikou a poukazuje na některé teorie a výzkumy zabývající se vstupem do sexbyznysu. Praktická část popisuje mnohočetnou případovou studii, zahrnující narativní rozhovor, polostrukturovaný rozhovor …more
Abstract:
This bachelor thesis is trying to describe motivational factors in the lives of women who decided to start to work in the sex industry in their mid and late adulthood. The theoretical part charts individual phenomena related to this range of issues and points out several theories and studies dealing with entering the sex industry. The practical part describes multiple case study that includes narrative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta