Martina MARTINCOVÁ

Bakalářská práce

An Analysis of Employee Motivation at an International Company

An Analysis of Employee Motivation at an International Company
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current state of employee motivation in an international company and propose appropriate recommendations for improvement. In the theoretical part, the author explains the basic concepts and theories of human resource management and the motivation. The author also explains the motivation system of the company. The practical part of this thesis is focused on the …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav motivace zaměstnanců v mezinárodní společnosti a navrhnout vhodná řešení pro zlepšení. V teoretické části autor vysvětluje pojmy a teorie z oblasti lidských zdrojů a motivace. Dále se zabývá motivačním systémem firmy. Praktická část je zaměřena na samotnou analýzu současného stavu motivace zaměstnanců, jejích výsledků a následný návrh doporučení ke …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTINCOVÁ, Martina. An Analysis of Employee Motivation at an International Company. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi