Bc. Veronika RUSŇÁKOVÁ

Bachelor's thesis

L'inspiration fran\c{c}aise dans le ballet du Thé\^{a}tre national de Moravie-Silésie (saison 2011/2012)

The French inspiration in the NMST ballet (season 2011/2012)
Abstract:
This bachelor thesis deals with the French inspiration in the ballet company of the National Moravian-Silesian Theatre in the 2011/2012 season. The thesis is divided into four parts. The first part consists of a brief history of ballet in France and concentrates mainly on important figures of French choreography who were working in the given period. The second part introduces the ballet company of …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá francouzskou inspirací v baletním souboru Národního divadla moravskoslezského v sezóně 2011/2012. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část tvoří stručný vývoj baletu ve Francii a klade důraz především na důležité osobnosti francouzské choreografie, které v daném období působily. Druhá část představuje baletní soubor Národního divadla moravskoslezského, jeho historii …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2013
Accessible from:: 17. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Mariana Kunešová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUSŇÁKOVÁ, Veronika. L'inspiration fran\c{c}aise dans le ballet du Thé\^{a}tre national de Moravie-Silésie (saison 2011/2012). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / French for Business

Theses on a related topic